CSC Football Championship

Saturday, 28th Jul 2018 - Sunday, 29th Jul 2018 | 09:00 AM to 06:00 PM IST

Tiki Taka T.Nagar,T Nagar, Parthasarathi Puram, Chennai, Tamil Nadu, India